slogan2
Home / Tin Tức / Tổn Thất Trong Hệ Thống Máy Nén Khí

Tổn Thất Trong Hệ Thống Máy Nén Khí

Có thể nói đây là nguyên nhân hàng đầu trong tổn thất trong nhà máy.

Vậy tại sao phải quan tâm đến giảm tổn thất khí nén trong hệ thống máy nén khí. Có mấy loại tổn thất trong hệ thống máy nén và các nguyên nhân thường gặp gây tổn thất khí nén.

Tại sao phải quan tâm đến giảm tổn thất khí nén trong hệ thống máy nén khí
Hệ thống khí nén công nghiệp là một đối tượng có quy mô đầu tư và chi phí vận hành lớn. Chi phí vận hành bao gồm chi phí năng lượng và chi phí bảo trì của hệ thống. Việc giảm chi phí vận hành hay tăng hiệu suất của hệ thống khí nén sẽ ảnh hưởng tới quá trình sản xuất và năng suất của nhà máy.

Có 4 thành phần cấu tạo nên tổng chi phí mua sắm của một hệ thống khí nén.
Chi phí đầu tư thiết bị
Chi phí bảo trì
Chi phí năng lượng
Hiệu suất của hệ thống và tổn thất về năng suất của nhà máy
Phần đầu tư thiết bị và chi phí bảo trì chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng chi phí mua sắm và vận hành hệ thống khí nén. Trong khoảng thời gian hơn 10 năm, chi phí năng lượng phục vụ hoạt động thường là 75% hoặc cao hơn trong tổng chi phí vận hành hàng năm.

Nếu hệ thống không phù hợp và có hiệu suất thấp, các chi phí do mất mát trong sản xuất, chất lượng sản phẩm, tỷ lệ phế phẩm và tái chế tạo có thể là phần chi phí lớn nhất trong chi phí hàng năm.
Như vậy tính về lâu dài thì điện năng vận hành hệ thống máy nén khí đóng chiếm 3/4 tổng chi phí.

Vậy nếu hệ thống bị tổn thất năng lượng khí nén khoảng 10% thì số tiền bỏ ra sẽ chiếm tỉ trọng tương đối lớn.
Khi sử dụng hệ thống khí nén trong thời gian dài mà không được quan tâm bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn sẽ làm cho :
-Lưu lượng khí nén giảm, hệ thống máy nén khí không thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sử dụng khí nén trong nhà máy.
– Tổn thất trên đường ống lớn làm cho tần suất làm việc của máy nén khí nhiều hơn, thời gian máy nghỉ ít đi dẫn đến giảm tuổi thọ của máy nén khí. Tăng chi phí sửa chữa và làm ảnh hưởng đến sản xuất.
-Làm cho chi phí năng lượng tiêu hao cao (tăng chi phí cho đơn vị sử dụng).
Chi phí năng lượng tiêu hao của hệ thống khí nén trung bình chiếm 10% chi phí năng lượng tiêu thụ của toàn xưởng.
Ta thấy chi phí năng lượng và tổn thất máy nén khí là rất lớn. Do vậy, để tăng tuổi thọ của máy nén khí, giảm chi phí sửa chữa, giảm chi phí năng lượng và ổn định sản suất thì chúng ta cần phải quan tâm đến tổn thất khí nén.may-nen-khi-truc-vit-chinh-hang

Rate this post