slogan2
Home / Tin Tức / Máy nén khí ly tâm

Máy nén khí ly tâm

Hôn nay chung tôi xin mang đến cho các bạn một mô hình về cách hoạt động của máy nén khí nữa đó là mô hình hoạt động của máy nén khí ly tâm. Giống như các mô hình miêu tả cách hoạt động của máy nén khí của các ký trước mô hình kỳ này cũng là mô hình flash trực quan giúp các bạn dễ tìm hiểu về cách hoạt động của máy nén khí hơn.
Tên tiếng Anh của mô hình là: Hydrovane Compessor. Trong mô hình này bạn muốn khởi động mô hình cần bấm nút start màu xanh tương tự với dừng nút stop màu đỏ.

ScreenShot_20160623221301

Rate this post