slogan2
Home / Tin Tức / Lịch thay thế phụ tùng máy nén khí trục vít Hitachi

Lịch thay thế phụ tùng máy nén khí trục vít Hitachi

1. Các phụ tùng máy nén khí trục vít thương hiệu Hitachi có dầu cần thay thế ở chế độ 6000h ( hoặc 1 năm sử dụng )
– Lọc khí hitachi ( Air filter)
– Lọc dầu chuyên biệt hitachi( Oil Filter)
– Lọc tách dầu hitachi( Oil Separator )
– Dầu máy nén khí Hitachi ( Oil )
– Vệ sinh giàn trao đổi nhiệt

may_nen_khi_truc_vit_sa_75a_w

2. Các phụ tùng chuyên dụng của máy nén khí trục vít Hitachi có dầu cần thay thế ở chế độ 12000h ( hoặc 2 năm sử dụng )
– Lọc bụi khí ( Air filter)
– Lọc dầu ( Oil Filter)
– Lọc tách dầu ( Oil Separator )
– Dầu máy nén khí Hitachi ( Oil )
– Vệ sinh giàn chi tiết trao đổi nhiệt
– Dây đai ( đối với máy nén khí trục vít Hitachi từ 7.5kw – 55kw )
– Phụ kiện của chi tiết van hút khí một chiều đầu vào hay còn gọi van tiết lưu.
– Van kiểm tra ( check valve )
– Van điều chỉnh ( modulator valve and regulator valve ).
– Van điều khiển nhiệt độ dầu.
– Thước thăm dầu

may_nen_khi_truc_vit_pegasus-20a
3. Các phụ tùng máy nén khí trục vít công ty Hitachi có dầu cần thay thế ở chế độ 18000h ( hoặc 3 năm sử dụng )
Các phụ tùng của máy nén cần thay thế ở chế độ này sẽ thay thế giống như các phụ tùng ở chế độ 6.000h
4. Các phụ tùng máy nén khí trục vít Hitachi có dầu cần thay thế ở chế độ 24000h ( hoặc sau thời gian 4 năm sử dụng )
– Lọc khí ( Air filter)
– Lọc dầu ( Oil Filter)
– Lọc tách dầu ( Oil Separator )
– Dầu máy nén khí chuyên dùng hiệu Hitachi ( Oil )
– Dây đai ( đối với máy nén khí trục vít Hitachi từ 7.5kw – 55kw )
– Phụ kiện của van hút khí đầu vào hay còn gọi van tiết lưu.
– Van kiểm tra ( check valve )
– Van điều chỉnh ( modulator valve and regulator valve ).
– Van điều khiển nhiệt độ dầu
– Thước thăm dầu.
– Thay vòng bi động cơ điện
– Thay vòng bi động cơ quạt làm mát
– Thay quạt gió làm mát trong tủ điện điều khiển
– Sục rửa hóa chất giàn trao đổi nhiệt nếu thấy nhiệt độ máy nén khí tăng cao.
5. Các phụ tùng của máy nén khí trục vít Hitachi có dầu cần thay thế ở chế độ 30000h ( hoặc 5 năm sử dụng )
Các phụ tùng cần thay thế ở chế độ này sẽ thay thế giống như chế độ 6.000h
6. Các phụ tùng máy nén khí trục vít Hitachi có dầu cần thay thế ở chế độ đã qua 36000h ( hoặc 6 năm sử dụng )
Các phụ tùng cần thay thế ở chế độ này sẽ thay thế giống như chế độ sau khi qua 12.000h
7. Các phụ tùng máy nén khí trục vít Hitachi có dầu cần thay thế ở chế độ 42000h ( hoặc 7 năm sử dụng )
Các phụ tùng cần thay thế ở chế độ này sẽ thay thế giống như chế độ 6.000h
8. Các phụ tùng máy nén khí trục vít Hitachi có dầu cần thay thế ở chế độ 48000h – Chế độ bảo dưỡng toàn bộ Overhaul ( hoặc 8 năm sử dụng )
–  Lọc khí ( Air filter)
– Lọc dầu ( Oil Filter)
– Lọc tách dầu ( Oil Separator )
– Dầu máy nén khí Hitachi ( Oil )
– Dây đai ( đối với máy nén khí trục vít Hitachi từ 7.5kw – 55kw )
– Phụ kiện của  van hút khí đầu vào hay còn gọi van tiết lưu.
– Van kiểm tra ( check valve )
– Van điều chỉnh dòng khí ( modulator valve and regulator valve ).
– Van điều khiển tăng giảm nhiệt độ dầu
– Thước thăm dầu.
– Thay vòng bi động cơ điện
– Thay vòng bi động cơ quạt làm mát
– Thay quạt gió trong tủ điện điều khiển
– Sục rửa hóa chất giàn trao đổi nhiệt.
– Thay vòng bi đầu nén
– Thay thế các Aptomat, khởi động từ
– Thay thế van điện từ
Đối với máy nén khí trục vít Hitachi có công suất từ 75kw – 240kw thì sau 6 năm hoạt động ( tương đương 36.000h chạy máy ) thì cần phải tiến hành chế độ bảo dưỡng toàn bộ.

Rate this post